Untitled Document

แนวทางและคู่มือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์

Posted by on 11/12/2018
Filed under คู่มือ-แนวทาง

001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Posted by on 11/21/2017
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

5a0a5198210e8

วันเอดส์โลก

Posted by on 11/14/2017
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

kmpr

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการฯ ปี2560

Posted by on 06/08/2017
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

ebola

คู่มือปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัส (Ebola Virus Disease) – สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

Posted by on 06/02/2017
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

10-Points-to-read-on-a-Mutual-Fund-Document

สรุปผลการนิเทศงานอำเภอ 1/60

Posted by on 04/27/2017
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

Posted by on 04/25/2017
Filed under ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

18049509_10206875659088513_718392119_o

สสจ.ชัยภูมิ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) นำร่องการใช้งานระบบประชุมผ่านทางไกล smart meeting

Posted by on 04/20/2017
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

Capturevvvvv

ประชาสัมพันธ์ โครงการ Health Technology Summit 2017

Posted by on 03/13/2017
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

17204164_1566304593398344_1310864503_n

สสจ.ชัยภูมิ พัฒนาระบบ smart meeting เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ประชุมออนไลน์ ในยุค 4.0

Posted by on 03/08/2017
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

Page 1 of 200123Next ›Last »