Untitled Document

คู่มือการบันทึกระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ

Posted by on 02/18/2019
Filed under คู่มือ-แนวทาง

แบบสรุปคะแนนการประเมิน รพ.สต ติดดาว ปี 2562

Posted by on 02/18/2019
Filed under คู่มือ-แนวทาง

_MG_6561

25 ธ.ค 2561 ประชุมการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

Posted by on 12/25/2018
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน

ประกาศเจตนารมณ์-Scan

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาฯปี 2562

Posted by on 12/21/2018
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน

การหักเงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกศึกษา(กยศ.)

Posted by on 12/21/2018
Filed under หนังสือเวียนภายในกลุ่มงาน

_MG_6528

18 ธ.ค 2561 สสจ.ชัยภูมิ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จ.ชัยภูมิ

Posted by on 12/18/2018
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน

002

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Posted by on 12/17/2018
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

48277665_2211858705493045_2953626336326844416_o

11 ธันวาคม 2561 สสจ.ชัยภูมิ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานวาระคนชัยภูมิ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

Posted by on 12/12/2018
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน

_MG_6409

7 ธ.ค 2561 สสจ.ชัยภูมิ จัดประชุมนำเสนอผลงานคัดเลือก อสม ดีเด่นระดับจังหวัด ปี๒๕๖๒

Posted by on 12/07/2018
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน

46296269_2172418876103695_1913377762517712896_o

14 พ.ย. “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

Posted by on 11/15/2018
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน

Page 1 of 25123Next ›Last »