Untitled Document

48277665_2211858705493045_2953626336326844416_o

11 ธันวาคม 2561 สสจ.ชัยภูมิ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานวาระคนชัยภูมิ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

Posted by on 12/12/2018
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน

_MG_6409

7 ธ.ค 2561 สสจ.ชัยภูมิ จัดประชุมนำเสนอผลงานคัดเลือก อสม ดีเด่นระดับจังหวัด ปี๒๕๖๒

Posted by on 12/07/2018
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน

46296269_2172418876103695_1913377762517712896_o

14 พ.ย. “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

Posted by on 11/15/2018
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน

44965577_2145544522124464_813093740708102144_n

28 ตุลาคม 2561 สสจ.ชัยภูมิ จัดมหกรรม”แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” ครั้งที่4 ณศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

Posted by on 10/29/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

44715730_2141624109183172_1729212107485872128_n

สสจ.ชัยภูมิ ออก พอ.สว. เคลื่อนที่ ร.ร บ้านหนองคู อ.บ้านแท่น

Posted by on 10/29/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

_MG_5847

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือก รพ.สต ติดดาวดีเด่นระดับจังหวัด ปี2561

Posted by on 08/10/2018
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน

แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน

Posted by on 08/09/2018
Filed under แบบฟอร์มพร้อมใช้

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินวิทยากร

Posted by on 08/09/2018
Filed under แบบฟอร์มพร้อมใช้

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

Posted by on 08/09/2018
Filed under แบบฟอร์มพร้อมใช้

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน คชจ บุคคลภายนอก

Posted by on 08/09/2018
Filed under แบบฟอร์มพร้อมใช้

Page 1 of 25123Next ›Last »