Untitled Document

_MG_6561

อย.แจ้งเลื่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการรับแจ้งครอบครองกัญชาได้ถึง 21 พ.ค 62

Posted by on 05/14/2019
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

คู่มือ รพสต.ติดดาว

Posted by on 11/30/2018
Filed under คู่มือ-แนวทาง

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Posted by on 09/12/2018
Filed under ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแถบตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Posted by on 08/30/2018
Filed under ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

S__8356030-300x300

การลดประมาณขยะด้วยหลัก 3Rs และ 5ส. สสจ.ชัยภูมิ

Posted by on 08/22/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

ประกวดราคาซื้อแถบตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสส์ (e-bidding)

Posted by on 08/03/2018
Filed under ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อแถบตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสส์ (e-bidding)

Posted by on 08/03/2018
Filed under สรุปจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (ด้วยวิธีสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Posted by on 07/23/2018
Filed under ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (ด้วยวิธีสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Posted by on 07/23/2018
Filed under ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

Posted by on 07/18/2018
Filed under ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Page 1 of 41234