Untitled Document

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

Posted by on 11/20/2018
Filed under ประกาศรับสมัครงาน

การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

Posted by on 09/17/2018
Filed under ประกาศรับสมัครงาน

โรงพยาบาลชัยภูมิประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

Posted by on 08/30/2018
Filed under ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลซับใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

Posted by on 08/27/2018
Filed under ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Posted by on 07/26/2018
Filed under ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครั้งที่๑)

Posted by on 07/19/2018
Filed under ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

Posted by on 07/11/2018
Filed under ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Posted by on 07/05/2018
Filed under ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

Posted by on 04/09/2018
Filed under ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ

Posted by on 03/26/2018
Filed under ประกาศรับสมัครงาน