Untitled Document

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

Posted by on 03/01/2013
Filed under ประกาศรับสมัครงาน

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

Posted by on 03/01/2013
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (New)

Posted by on 02/28/2013
Filed under ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการ

Posted by on 02/26/2013
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

Posted by on 02/15/2013
Filed under ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

Posted by on 02/15/2013
Filed under ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (การสัมภาษณ์)

Posted by on 02/13/2013
Filed under ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

Posted by on 02/13/2013
Filed under ประกาศรับสมัครงาน

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2556

Posted by on 02/12/2013
Filed under หนังสือเวียนภายในกลุ่มงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Posted by on 02/07/2013
Filed under ประกาศรับสมัครงาน