Untitled Document

เอกสารประกอบการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประจำเดือน ธันวาคม 2561

Posted by on 01/02/2019
Filed under ประชุมกรรมการบริหารสสจ., ประชุมประจำเดือนจังหวัด, ผลิตสื่อเผยแพร่

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2562

Posted by on 12/28/2018
Filed under ประชุมกรรมการบริหารสสจ., ผลิตสื่อเผยแพร่, รายงานสำหรับผู้บริหาร, สรุปรายงานผู้บริหาร

เอกสารประกอบการประชุมกรรมการบริหารประจำเดือน ธันวาคม 2561

Posted by on 12/13/2018
Filed under ประชุมกรรมการบริหารสสจ., ประชุมประจำเดือน, ผลิตสื่อเผยแพร่

เอกสารประกอบการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

Posted by on 11/29/2018
Filed under ประชุมกรรมการบริหารสสจ., ประชุมประจำเดือน, ประชุมประจำเดือนจังหวัด, ผลิตสื่อเผยแพร่

ปก พชอ

คู่มือ พชอ. พชข

Posted by on 11/21/2018
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

ดาวน์โหลดหน้าเว็ป แบบฟอร์ม

การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๒ ช่วง สัปดาห์ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และ สัปดาห์ที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

Posted by on 11/19/2018
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เดือน พฤศจิกายน 2561

Posted by on 11/07/2018
Filed under ประชุมกรรมการบริหารสสจ., ผลิตสื่อเผยแพร่

เอกสารประกอบการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561

Posted by on 10/31/2018
Filed under ประชุมประจำเดือน, ประชุมประจำเดือนจังหวัด, ผลิตสื่อเผยแพร่

วาระประชุมกรรมการบริหาร สสจ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1 /62

Posted by on 10/09/2018
Filed under ประชุมกรรมการบริหารสสจ.

ดาวน์โหลดหน้าเว็ปงบลงทุน

เอกสารประกอบการประชุมการพิจารณาจัดทำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

Posted by on 09/25/2018
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

Page 1 of 16123Next ›Last »