Home » Archives by category » ประกาศรับสมัครงาน (Page 2)
ธ.ค.
28
2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) ประกาศ CLICK

ธ.ค.
28
2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งนิติกร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งนิติกร) ประกาศ CLICK

ธ.ค.
26
2561

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ประกาศ CLICK

ธ.ค.
13
2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ) ประกาศ CLICK

ธ.ค.
12
2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศรับสมัคร นิติกร CLCIK ประกาศรับสมัคร นักรังสีการแพทย์และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี CLICK

ธ.ค.
03
2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ(นักกายภาพบำบัด,แพทย์แผนไทย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ(นักกายภาพบำบัด,แพทย์แผนไทย) ประกาศ  CLICK

พ.ย.
26
2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประกาศรับสมัคร CLICK

พ.ย.
20
2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รายละเอียด CLICK

ก.ย.
17
2561

การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ CLICK

ส.ค.
30
2561

โรงพยาบาลชัยภูมิประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

โรงพยาบาลชัยภูมิประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ประกาศ  CLICK

ส.ค.
27
2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลซับใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลซับใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประกาศ CLICK

ก.ค.
26
2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ CLICK