Home » Archives by category » ประกาศรับสมัครงาน (Page 2)
ธ.ค.
12
2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดตามประกาศเเนบท้ายนี้ CLICK

ธ.ค.
12
2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้  CLICK

ธ.ค.
12
2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกหรือนักจิตวิทยา จำนวน 14 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกหรือนักจิตวิทยา จำนวน 14 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้  CLICK

พ.ย.
28
2562

ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ประกาศ CLICK

พ.ย.
25
2562

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ประกาศ CLICK

พ.ย.
22
2562

ประกาศ ขอเลื่อนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (ด้วยวิธีการสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศ ขอเลื่อนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (ด้วยวิธีการสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ประกาศ  CLICK

พ.ย.
19
2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (ด้วยวิธีการสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (ด้วยวิธีการสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ประกาศ  CLICK

พ.ย.
14
2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ(ครั้งที่ ๑)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ(ครั้งที่ ๑) ประกาศ CLICK

พ.ย.
11
2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประกาศ CLICK

พ.ย.
04
2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ประกาศ CLICK ใบสมัคร CLICK หมายเหตุ : การชำระเงินค่าสมัครสอบต้องใช้บัตรเดบิตในการชำระเงินค่าสมัคร โปรดเตรียมบัตรมาพร้อมในวันที่ยื่นใบสมัครงาน

ต.ค.
31
2562

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ประกาศ CLICK

ต.ค.
22
2562

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

อ่านรายละเอียดประกาศฯ คลิ๊กที่ ประกาศรับสมัครฯ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก คลิ๊กที่นี่ ใบสมัครฯ เอกสารประกอบการคัดเลือกฯ  คลิ๊กที่นี่ ฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือก