Home » Archives by category » ประกาศรับสมัครงาน (Page 3)
ก.ค.
23
2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (ด้วยวิธีสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (ด้วยวิธีสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ CLICK

ก.ค.
19
2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครั้งที่๑)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครั้งที่๑) สถานที่สอบคัดเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ(แห่งใหม่) ประกาศ CLICK

ก.ค.
11
2561

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประกาศ CLICK เอกสารประกอบการคัดเลือก CLICK แบบฟอร์มนับระยะเวลาเกื้อกูล ตาม ว 10 CLICK ใบสมัคร CLICK

ก.ค.
05
2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป CLICK  

เม.ย.
09
2561

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประกาศ CLICK

มี.ค.
26
2561

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ ประกาศ CLICK

มี.ค.
13
2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ประกาศ CLICK

มี.ค.
13
2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประกาศ CLICK

มี.ค.
13
2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประกาศ CLICK

มี.ค.
06
2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒(ด้วยวิธีการสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒(ด้วยวิธีการสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี >> >>CLICK ตำแหน่งนิติกร >>>>CLICK

ก.พ.
27
2561

(แก้ไข)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร

(แก้ไข)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร รายละเอียด CLICK

ก.พ.
26
2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนิติกร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนิติกร รายละเอียด CLICK