Home » Archives by category » ประกาศรับสมัครงาน (Page 3)
ม.ค.
19
2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ รายละเอียด CLICK

ม.ค.
18
2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ รายละเอียด CLICK

ม.ค.
17
2561

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลชัยภูมิ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลชัยภูมิ รายละเอียด CLICK

ม.ค.
12
2561

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประกาศและใบสมัคร CLICK นับระยะเวลาฯ CLICK เอกสารประกอบฯ CLICK

ม.ค.
12
2561

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประกาศและใบสมัคร CLICK นับระยะเวลาฯ CLICK เอกสารประกอบฯ CLICK

ม.ค.
11
2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ประกาศ CLICK ใบสมัคร CLICK เอกสารประกอบฯ CLICK

ม.ค.
11
2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารนี้ ประกาศรับสมัคร CLICK ใบสมัคร CLICK เอกสารประกอบการคัดเลือก CLICK

ม.ค.
08
2561

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ประกาศรับสมัคร CLICK

ม.ค.
08
2561

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียด ประกาศ(CLICK) ใบสมัคร(CLICK)  

พ.ย.
23
2560

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด CLICK

ต.ค.
09
2560

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (ด้วยวิธีการสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (ด้วยวิธีการสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ CLICK

ต.ค.
05
2560

ประกาศ!!! ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานราชการ

ประกาศ!!!

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานราชการ 

ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 

จากเดิมสถานที่สอบ คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ(แห่งใหม่)

สถานที่ใหม่ คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ(ตรงข้ามโรงเรียนสตรีชัยภูมิ)

**********************************************************************