Home » Archives by category » ประกาศรับสมัครงาน (Page 3)
ต.ค.
16
2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ประกาศ CLICK  

ต.ค.
08
2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ครั้งที่ 2) ประกาศ CLICK

ก.ย.
30
2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ครั้งที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ครั้งที่ 1) ประกาศรายชื่อ CLICK

ก.ย.
27
2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ระดับเชี่ยวชาญและนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

อ่านรายละเอียดประกาศฯ คลิ๊กที่นี่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ

ก.ย.
17
2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ CLICK ใบสมัคร ฟอร์มใบสมัคร-พรก.

ก.ย.
10
2562

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ระดับเชี่ยวชาญ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ด้วยจังหวัดชัยภูมิ  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ระดับเชี่ยวชาญ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16  - 24 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดประกาศรับสมัครฯ  คลิ๊กที่นี่ สำเนาประกาศฯ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ  คลิ๊กที่นี่ ใบสมัคร นวก.สส (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และ นวก.สส (ด้านบริการทางวิชาการ)    

ก.ค.
12
2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ CLICK

ก.ค.
10
2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (ด้วยวิธีการสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (ด้วยวิธีการสัมภาษณ์) ประกาศ  CLICK

ก.ค.
08
2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครั้งที่ ๑)

ประกาศ   CLICK ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  CLICK ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี CLICK ตำแหน่งนักโภชนาการ  CLICK ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ CLICK ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  CLICK

มิ.ย.
25
2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ CLICK หมายเหตุ : การชำระเงินค่าสมัครสอบให้ชำระผ่านแอพลิเคชั้น QR CODE/บัตรเดบิต เท่านั้น  

พ.ค.
22
2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประกาศรายชื่อ

พ.ค.
11
2562

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประกาศรับสมัคร CLICK