Home » Archives by category » ประกาศรับสมัครงาน (Page 36)
ส.ค.
12
2555

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร  คลิ๊กที่นี่ main/ssjfiles/file/kunkan.doc

ดาวน์โหลดใบประกาศ  คลิ๊กที่นี่ main/ssjfiles/file/bai%202.doc

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (New)

อ่านรายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่main/ssjfiles/file/turakarn.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

อ่านรายละเอียดประกาศ  คลิ๊กที่นี่main/ssjfiles/file/pragadpumesitsob%20turukarn0001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

อ่านรายละเอียดประกาศ   คลิ๊กที่นี่main/ssjfiles/file/Pagadpol%203-540001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เป็นพนักงานราชการ

รายละเอียดตามประกาศmain/ssjfiles/file/pragad%20P_RACHAKAN0001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ , นักรังสีการแพทย์

อ่านรายละเอียดประกาศ  คลิ๊กที่นี่main/ssjfiles/file/Pragadpanakanrachkan%202.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ

อ่านรายละเอียดประกาศ  คลิ๊กที่นี่ main/ssjfiles/file/Pragadpol%20JP0001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ

อ่านรายละเอียดประกาศ  คลิ๊กที่นี่ main/ssjfiles/file/Pragadsatiti0001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักการแพทย์แผนไทย

อ่านรายละเอียดประกาศ  คลิ๊กที่นี่main/ssjfiles/file/pragadtraditional0001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ

รายละเอียด  คลิ๊กที่นี่ main/ssjfiles/file/pragadsatiti0001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการแพทย์แผนไทย

อ่านรายละเอียด  คลิ๊กที่นี่main/ssjfiles/file/Thai%20Traditional%20Medicine.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.หนองบัวแดง

อ่านรายละเอียดตามลิงค์ต่อไปนี้  main/ssjfiles/file/Nbd_ICT.rar

sampan