Home » Archives by category » ประกาศรับสมัครงาน (Page 37)
ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการแพทย์แผนไทย

อ่านรายละเอียดประกาศ  คลิ๊กที่นี่   main/ssjfiles/file/Pragadpol20001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรับสมัครบุคคลฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล (รับเพิ่ม)

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่main/ssjfiles/file/pragaddentith%2020001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล

รายละเอียด  คลิ๊กที่นี่ main/ssjfiles/file/pragad%20dentith0002.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

อ่านรายละเอียด    คลิ๊กที่นี่main/ssjfiles/file/pragad%20N_0001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

อ่านรายละเอียด        คลิ๊กที่นี่main/ssjfiles/file/pragad%20P_0001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียดตามประกาศmain/ssjfiles/file/PRAGADPHOL_P_rachakan0001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่

kunkan

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

อ่านรายละเอียด  คลิ๊กที่นี่ main/ssjfiles/file/pragardpolnukjadkan%2060001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา

อ่านรายละเอียด  คลิ๊กที่นี่ main/ssjfiles/file/panuk-rachakhan.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

รายลเอียด  คลิ๊กที่นี่main/ssjfiles/file/management-Buncheehok.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่  main/ssjfiles/file/pragadphol%20dentith0001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่main/ssjfiles/file/pragaddentith30001.pdf

tankay