Home » Archives by category » ประกาศรับสมัครงาน (Page 37)
ธ.ค.
13
2555

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

ประกาศ  เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเป็นวันที่ 24 ธันวาคม 2555 

โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-09.30 น. และสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา

09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

พ.ย.
26
2555

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รอบใหม่)

จังหวัดชัยภูมิ  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  (รอบใหม่)

จำนวน  1 อัตรา  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  28  พฤศจิกายน 2555 ถึง  7  ธันวาคม  2555

อ่านรายละเอียดประกาศ  คลิ๊กที่นี่ ประกาศรับสมัคร นวก.คอมพิวเตอร์ (รอบใหม่)0001

พ.ย.
23
2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

อ่านรายละเอียดประกาศฯ คลิ๊กที่นี่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นวก.คอมพิวเตอร์0001

พ.ย.
22
2555

ประกาศรายชื่อผู้มืสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

อ่านรายละเอียดประกาศคลิิีกที่นี่   ประกาศรายชื่อ ฯ

พ.ย.
21
2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

อ่านรายละเอียด......คลิ๊กที่นี่ ขอเลื่อนวันประกาศผล

พ.ย.
15
2555

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการ สาธารณสุขปฏิบัติการ

พ.ย.
13
2555

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังนี้

1.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

2ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  จำนวน  3 ตำแหน่ง

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน  จำนวน  2 ตำแหน่ง

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  จำนวน  1 ตำแหน่ง

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 19 พฤศจิกายน  2555

อ่านรายละเอียดประกาศ คลิ๊กที่นี

ประกาศรับสมัครฯ

ใบสมัครบรรจุข้าราชการ

 

 

 

พ.ย.
09
2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

จังหวัดชัยภูมิ  จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 น. - 10.30 น. จะสอบข้อเขียน  และเวลา  11.00 น. เป็นต้นไป จะสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

อ่านรายละเอียดประกาศ  คลิ๊กที่นี่  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ0001

ต.ค.
22
2555

ประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ

ประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ตั้งแต่วันที่ 19-31 ตุลาคม 2555

อ่านรายละเอียดประกาศที่นี่ประกาศรับสมัครเชี่ยวชาญ

ใบสมัครนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญใบสมัครเชี่ยวชาญ

ต.ค.
22
2555

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ด้วยจังหวัดชัยภูมิ  ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  1  อัตรา  
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,470 บาท  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ  5,470 บาท  รับสมัครตั้งแต่วันที่  
24  ตุลาคม  2555  ถึงวันที่  31 ตุลาคม  2555  เวลา  08.30 น.  - 16.30  น.  ในวันและเวลาราชการ  
อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว0001

ก.ย.
23
2555

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงานที่ รพ.หนองบัวแดง

โรงพยาบาลหนองบัวแดงเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด   จำนวน 1 อัตรา  โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  17  กันยายน  2555  - 10 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ โดยรับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด อ่านรายละเอียดประกาศ  คลิ๊กที่นี่ รับสมัคร0001