Home » Archives by category » ประกาศรับสมัครงาน (Page 38)
ส.ค.
12
2555

ประกาศจังหวัดชัยจภูมิ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบั้ติการ

โปรดคลิ๊กที่นีmain/ssjfiles/file/famama.pdf

main/ssjfiles/file/nja.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (New)

อ่านรายละเอียดประกาศ  คลิ๊กที่นี่main/ssjfiles/file/Pragadpol%20Turakarn.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อ่านรายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

main/ssjfiles/file/fama.pdf

main/ssjfiles/file/pranurse.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เนื้อความข่าว   แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  จากวันที่  26 กรกฎาคม  2555 เป็นวันที่  28  กรกฎาคม  2555  เนื่องจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ติดภารกิจเร่งด่วน

โปรดคลิ๊กmain/ssjfiles/file/kakaka.doc

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ( New )

อ่านรายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

main/ssjfiles/file/pamache.pdf

main/ssjfiles/file/nurse.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร  คลิ๊กที่นี่ main/ssjfiles/file/kunkan.doc

ดาวน์โหลดใบประกาศ  คลิ๊กที่นี่ main/ssjfiles/file/bai%202.doc

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (New)

อ่านรายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่main/ssjfiles/file/turakarn.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

อ่านรายละเอียดประกาศ  คลิ๊กที่นี่main/ssjfiles/file/pragadpumesitsob%20turukarn0001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

อ่านรายละเอียดประกาศ   คลิ๊กที่นี่main/ssjfiles/file/Pagadpol%203-540001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เป็นพนักงานราชการ

รายละเอียดตามประกาศmain/ssjfiles/file/pragad%20P_RACHAKAN0001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ , นักรังสีการแพทย์

อ่านรายละเอียดประกาศ  คลิ๊กที่นี่main/ssjfiles/file/Pragadpanakanrachkan%202.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ

อ่านรายละเอียดประกาศ  คลิ๊กที่นี่ main/ssjfiles/file/Pragadpol%20JP0001.pdf

tankay