Home » Archives by category » ประกาศรับสมัครงาน (Page 39)
ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ

อ่านรายละเอียดประกาศ  คลิ๊กที่นี่ main/ssjfiles/file/Pragadsatiti0001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักการแพทย์แผนไทย

อ่านรายละเอียดประกาศ  คลิ๊กที่นี่main/ssjfiles/file/pragadtraditional0001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ

รายละเอียด  คลิ๊กที่นี่ main/ssjfiles/file/pragadsatiti0001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการแพทย์แผนไทย

อ่านรายละเอียด  คลิ๊กที่นี่main/ssjfiles/file/Thai%20Traditional%20Medicine.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.หนองบัวแดง

อ่านรายละเอียดตามลิงค์ต่อไปนี้  main/ssjfiles/file/Nbd_ICT.rar

sampan

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการแพทย์แผนไทย

อ่านรายละเอียดประกาศ  คลิ๊กที่นี่   main/ssjfiles/file/Pragadpol20001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรับสมัครบุคคลฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล (รับเพิ่ม)

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่main/ssjfiles/file/pragaddentith%2020001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล

รายละเอียด  คลิ๊กที่นี่ main/ssjfiles/file/pragad%20dentith0002.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

อ่านรายละเอียด    คลิ๊กที่นี่main/ssjfiles/file/pragad%20N_0001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

อ่านรายละเอียด        คลิ๊กที่นี่main/ssjfiles/file/pragad%20P_0001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียดตามประกาศmain/ssjfiles/file/PRAGADPHOL_P_rachakan0001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่

kunkan