Home » Archives by category » ประกาศรับสมัครงาน (Page 40)
ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

อ่านรายละเอียด  คลิ๊กที่นี่ main/ssjfiles/file/pragardpolnukjadkan%2060001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา

อ่านรายละเอียด  คลิ๊กที่นี่ main/ssjfiles/file/panuk-rachakhan.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

รายลเอียด  คลิ๊กที่นี่main/ssjfiles/file/management-Buncheehok.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่  main/ssjfiles/file/pragadphol%20dentith0001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่main/ssjfiles/file/pragaddentith30001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล

รายละเอียด คลิ๊กที่นี่main/ssjfiles/file/pragrad%20dentith0001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล

รายละเอียด คลิ๊กที่นี่ main/ssjfiles/file/dentith.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งประเเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

main/ssjfiles/file/009__.pdfโปรดคลิ๊กที่นี่นะคะ

kunkan

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียด  คลิกที่นี่main/ssjfiles/file/prakadnakjudkan0001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ main/ssjfiles/file/money&count0001.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่main/ssjfiles/file/prakad.pdf

tankay

ส.ค.
12
2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

    รายละเอียด คลิ๊กที่นี่ main/ssjfiles/file/Administrater10001.pdf

tankay