Home » Archives by category » ประกาศรับสมัครงาน (Page 42)
ก.ค.
25
2555

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เนื้อความข่าว   แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  จากวันที่  26 กรกฎาคม  2555 เป็นวันที่  28  กรกฎาคม  2555  เนื่องจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ติดภารกิจเร่งด่วน

โปรดคลิ๊กmain/ssjfiles/file/kakaka.doc

มี.ค.
24
2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ดูประกาศ