Home » Archives by category » ประกาศรับสมัครงาน (Page 5)
พ.ย.
26
2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประกาศรับสมัคร CLICK

พ.ย.
20
2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รายละเอียด CLICK

ก.ย.
17
2561

การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ CLICK

ส.ค.
30
2561

โรงพยาบาลชัยภูมิประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

โรงพยาบาลชัยภูมิประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ประกาศ  CLICK

ส.ค.
27
2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลซับใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลซับใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประกาศ CLICK

ก.ค.
26
2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ CLICK

ก.ค.
23
2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (ด้วยวิธีสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (ด้วยวิธีสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ CLICK

ก.ค.
19
2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครั้งที่๑)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครั้งที่๑) สถานที่สอบคัดเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ(แห่งใหม่) ประกาศ CLICK

ก.ค.
11
2561

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประกาศ CLICK เอกสารประกอบการคัดเลือก CLICK แบบฟอร์มนับระยะเวลาเกื้อกูล ตาม ว 10 CLICK ใบสมัคร CLICK

ก.ค.
05
2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป CLICK  

เม.ย.
09
2561

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประกาศ CLICK

มี.ค.
26
2561

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ ประกาศ CLICK