Home » Archives by category » ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
มี.ค.
12
2561

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ๑.ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๓ คัน ๒.ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี้.ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซ


  ๑.ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๓ คัน ๒.ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๔ คัน

มี.ค.
07
2561

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่ ประกาศจังหวัดชัยภูมิประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม  จำนวน 3 รายการ

ก.พ.
28
2561

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

ด้วยจังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ  ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 106 รายการ โดยวิธีการขายทอดตลาด  คลิกที่นี่  ประกาศขายทอดตลาด

ก.พ.
26
2561

ร่างประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ประกาศร่าง ถึง วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ร่างประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ประกาศร่าง ถึง วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ คลิกที่นี้. เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 3 รายการ

ก.พ.
12
2561

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๖ คัน สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๕ แห่ง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๖ คัน สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๕ แห่ง คลิกที่นี้. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)จำนวน ๖ คัน

ก.พ.
12
2561

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ๑.ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๓คัน ๒.ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ๑.ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๓คัน ๒.ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คลิกที่นี้.ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบ  

ม.ค.
31
2561

ร่างประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ๑.ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๓ คัน ๒.รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ร่างประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ๑.ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๓ คัน ๒.รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๔  คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คลิกที่นี้.ตาราง ปปช.ร่างประกาศจังหวัดชัยภูมิ-ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด๑ตัน

ม.ค.
19
2561

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๓๘๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๓๘๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี้.ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ

ม.ค.
18
2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คลิกที่นี้.ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

ธ.ค.
27
2560

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ธี

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ    เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  ตำบลผักปัง  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  1  ระบบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่  ประกาศผู้ชนะ ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.ภูเขียว

ธ.ค.
26
2560

ส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐

ส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ คลิกที่นี้.ส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื

ธ.ค.
26
2560

ประกาศสรุปผลการตรวจสอบบุคลากรงานพัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญา

ประกาศสรุปผลการตรวจสอบบุคลากรงานพัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญา คลิกที่นี้.สรุปผลการตรวจสอบบุคลากรงานพัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่

Page 1 of 49123Next ›Last »