Home » Archives by category » ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.ย.
04
2562

ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๒  คลิกที่นี่ ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายงาน

ก.ค.
31
2562

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  คลิกที่นี่  ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

ก.ค.
22
2562

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   คลิกที่นี่ ประกาศผลผู้ชนะ

ก.ค.
08
2562

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกดวราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกดวราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   คลิกที่นี่  ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

ก.ค.
04
2562

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  คลิกที่นี่ ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

ก.ค.
04
2562

ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายงานผล  คลิกที่นี่

มิ.ย.
27
2562

ร่างประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ร่างประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ประกาศวันที่ 27 มิถุนายน 2562 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดคลิกที่นี่ ร่างประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)

มิ.ย.
17
2562

ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบ สขร.๑) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบ สขร.๑) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒  คลิกที่นี่  ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายงาน

มิ.ย.
11
2562

ประกาศร่าง TOR ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศร่าง TOR  ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์  ๑๑ มิถุนายน - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  คลิกที่นี่  ร่างประกวดราคาซื้อรถพยาบาล

พ.ค.
28
2562

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  คลิกที่นี่  ขออนุมัติแผน

พ.ค.
17
2562

ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายกงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายกงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑  คลิกที่นี่ ขออนุมัติเผยแพร่

พ.ค.
14
2562

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  คลิกที่นี่  ขออนุมัติประกาศแผน

Page 1 of 21123Next ›Last »