Home » Archives by category » ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
มิ.ย.
25
2561

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคา่ซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี จำนวน 6 คัน สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 5 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคา่ซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 6 คัน สำหรับโรงพยาบาลชุมชน  จำนวน 5 แห่ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล 6 คัน

มิ.ย.
21
2561

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  คลิกที่นี้  แผน0001

พ.ค.
22
2561

ร่างประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๖ คัน สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๕ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันประกาศ-วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ ๒๒/๐๕/๒๕๖๑-๒๕/๐๕/๒๕๖๑

ร่างประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๖ คัน สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๕ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันประกาศ-วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ ๒๒/๐๕/๒๕๖๑-๒๕/๐๕/๒๕๖๑ คลิกที่นี้.ร่างประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.

พ.ค.
21
2561

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  คลิดที่นี่ ประกาศผู้ชนะ

พ.ค.
02
2561

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   คลิกที่นี่  1.ประกาศ     2.ตาราง ปปช.ขอบเขตและโครงสร้างระบบเครือข่าย

พ.ค.
01
2561

ประชาสัมพันธ์การสืบราคายาร่วมกัน ระดับจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2561
กำหนดวันต่อรองราคาในวันที่ 18 พฤษาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น ณ ห้องประชุม2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

กำหนดวันต่อรองราคาในวันที่ 18 พฤษาคม 2561  เวลา 8.30-16.30 น   ณ ห้องประชุม2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

พ.ค.
01
2561

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องกู้ชีพเด็กทารกแรกเกิด จำนวน ๓ เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลชุมชน ๓ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์  รายการ เครื่องกู้ชีพเด็กทารกแรกเกิด จำนวน ๓ เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลชุมชน ๓ แห่ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding      คลิกที่นี่  ครุภัณพ์ เครื่องกู้ชีพเด็กทารกแรกเกิด

เม.ย.
23
2561

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ   เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เม.ย.
10
2561

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องกู้ชีพเด็กทารกแรกเกิด จำนวน ๓ เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๓ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ  เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องกู้ชีพเด็กทารกแรกเกิด จำนวน ๓ เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๓ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี้   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   รายการ  เครื่องกู้ชีพฯ

เม.ย.
10
2561

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  คลิกที่นี้ ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

มี.ค.
29
2561

ประชาสัมพันธ์การสืบราคายาร่วมกัน ระดับจังหวัด ประจำปี 2561
แก้ไขรายการลำดับที่ 33 เป็น Budesonide ความแรง200 mcg/puff

เอกสารประกอบการสืบราคายาร่วมกัน  ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 คลิกที่นี่

มี.ค.
12
2561

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ๑.ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๓ คัน ๒.ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี้.ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซ


  ๑.ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๓ คัน ๒.ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๔ คัน

Page 1 of 50123Next ›Last »