Home » Archives by category » ผลิตสื่อเผยแพร่ » สื่อวิดีโอ
รู้ทันภัยไข้เลือดออก

รู้ทันภัยไข้เลือดออก

Posted by on 11/18/2015
Filed under clipวีดีโอภายใน, สื่อวิดีโอ

ทีมหมอครอบครัว (Family Care Team)

ทีมหมอครอบครัว (Family Care Team)

Posted by on 05/06/2015
Filed under clipวีดีโอภายใน, สื่อวิดีโอ

การสนับสนุนสุขภาพและรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอ็ชไอวี

การสนับสนุนสุขภาพและรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอ็ชไอวี

Posted by on 09/25/2014
Filed under clipวีดีโอภายใน, สื่อวิดีโอ

สมุนไพรไล่แมลง

สมุนไพรไล่แมลง

Posted by on 08/25/2014
Filed under clipวีดีโอภายใน, สื่อวิดีโอ

หมวกกันน็อคสามารถช่วยลดอุบัติเหตุลงได้ถึง­ร้อยละ 29

หมวกกันน็อคสามารถช่วยลดอุบัติเหตุลงได้ถึง­ร้อยละ 29

Posted by on 01/20/2014
Filed under clipวีดีโอภายใน, สื่อวิดีโอ

Posted by on 10/25/2013
Filed under clipวีดีโอภายใน, สื่อวิดีโอ

รณรงค์ลดเค็ม

รณรงค์ลดเค็ม

Posted by on 10/25/2013
Filed under clipวีดีโอภายใน, สื่อวิดีโอ

ผมไม่ได้สูบ

ผมไม่ได้สูบ

Posted by on 10/25/2013
Filed under clipวีดีโอภายใน, สื่อวิดีโอ

สารคดีเรื่อง “คนกิน..เล่า..เหล้ากินคน”

สารคดีเรื่อง “คนกิน..เล่า..เหล้ากินคน”

Posted by on 10/25/2013
Filed under สื่อวิดีโอ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้จัดระบบความคุ้มครองสวัสด­ิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งแต­่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้จัดระบบความคุ้มครองสวัสด­ิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งแต­่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

Posted by on 10/01/2013
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข, สื่อวิดีโอ

สรุปบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และงานป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ

สรุปบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และงานป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ

Posted by on 09/02/2013
Filed under สื่อวิดีโอ

สสจ.ชัยภูมิ จัดทำสื่อสุขภาพออนไลน์ ชุด Healthy break (สสจ.ชัยภูมิ)

สสจ.ชัยภูมิ จัดทำสื่อสุขภาพออนไลน์ ชุด Healthy break (สสจ.ชัยภูมิ)

Posted by on 07/10/2013
Filed under clipวีดีโอภายใน, ข่าวบนsliderหลัก, สื่อวิดีโอ

Page 1 of 41234