Home » Archives by category » ผลิตสื่อเผยแพร่ » สื่อวิดีโอ
ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

Posted by on 01/27/2016
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข, สื่อวิดีโอ

รู้ทันภัยไข้เลือดออก

รู้ทันภัยไข้เลือดออก

Posted by on 11/18/2015
Filed under clipวีดีโอภายใน, สื่อวิดีโอ

หมอครอบครัว จังหวัดชัยภูมิ

หมอครอบครัว จังหวัดชัยภูมิ

Posted by on 07/20/2015
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข, สื่อวิดีโอ

ทีมหมอครอบครัว (Family Care Team)

ทีมหมอครอบครัว (Family Care Team)

Posted by on 05/06/2015
Filed under clipวีดีโอภายใน, สื่อวิดีโอ

การสนับสนุนสุขภาพและรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอ็ชไอวี

การสนับสนุนสุขภาพและรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอ็ชไอวี

Posted by on 09/25/2014
Filed under clipวีดีโอภายใน, สื่อวิดีโอ

สมุนไพรไล่แมลง

สมุนไพรไล่แมลง

Posted by on 08/25/2014
Filed under clipวีดีโอภายใน, สื่อวิดีโอ

หมวกกันน็อคสามารถช่วยลดอุบัติเหตุลงได้ถึง­ร้อยละ 29

หมวกกันน็อคสามารถช่วยลดอุบัติเหตุลงได้ถึง­ร้อยละ 29

Posted by on 01/20/2014
Filed under clipวีดีโอภายใน, สื่อวิดีโอ

วีดีทัศน์บรรยากาศรวมปีใหม่ สสจ 2557

วีดีทัศน์บรรยากาศรวมปีใหม่ สสจ 2557

Posted by on 01/10/2014
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข, ภาพกิจกรรม, สื่อวิดีโอ

วีดีทัศน์สวัสดีปีใหม่ สสจ 2557

วีดีทัศน์สวัสดีปีใหม่ สสจ 2557

Posted by on 01/10/2014
Filed under clipวีดีโอภายใน, ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

ลำยองนอกลู่

ลำยองนอกลู่

Posted by on 01/09/2014
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข, ภาพกิจกรรม, สื่อวิดีโอ

Posted by on 10/25/2013
Filed under clipวีดีโอภายใน, สื่อวิดีโอ

รณรงค์ลดเค็ม

รณรงค์ลดเค็ม

Posted by on 10/25/2013
Filed under clipวีดีโอภายใน, สื่อวิดีโอ

Page 1 of 512345