Home » Archives by category » ข่าว » ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น
แบบสอบทานการควบคุมภายในฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบสอบทานการควบคุมภายในฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Posted by on 01/06/2020
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Posted by on 12/20/2019
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Posted by on 12/17/2018
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

อำนาจหน้าที่หน่วยงานบริการสุขภาพ

อำนาจหน้าที่หน่วยงานบริการสุขภาพ

Posted by on 04/18/2018
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

แบบสอบทานการควบคุมภายในฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบสอบทานการควบคุมภายในฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

Posted by on 12/27/2017
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Posted by on 11/21/2017
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

สรุปผลนิเทศงานอำเภอ 2/2560

สรุปผลนิเทศงานอำเภอ 2/2560

Posted by on 09/12/2017
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

สรุปผลการตรวจราชการ จากคณะตรวจราชการเขต9 ครั้งที่2 /2560 วันที่ 28-30มิ.ย 2560

สรุปผลการตรวจราชการ จากคณะตรวจราชการเขต9 ครั้งที่2 /2560 วันที่ 28-30มิ.ย 2560

Posted by on 07/13/2017
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข

กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข

Posted by on 06/27/2017
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

รูปเล่มรับตรวจราชการรอบที่ 2-2560

รูปเล่มรับตรวจราชการรอบที่ 2-2560

Posted by on 06/27/2017
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

คู่มือปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัส (Ebola Virus Disease) – สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

คู่มือปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัส (Ebola Virus Disease) – สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

Posted by on 06/02/2017
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

สรุปผลการนิเทศงานอำเภอ 1/60

สรุปผลการนิเทศงานอำเภอ 1/60

Posted by on 04/27/2017
Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น

Page 1 of 18123Next ›Last »