Untitled Document

คู่มือการบันทึกระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ

Posted by on 02/18/2019
Filed under คู่มือ-แนวทาง

แบบสรุปคะแนนการประเมิน รพ.สต ติดดาว ปี 2562

Posted by on 02/18/2019
Filed under คู่มือ-แนวทาง

คู่มือ รพสต.ติดดาว

Posted by on 11/30/2018
Filed under คู่มือ-แนวทาง

แนวทางและคู่มือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์

Posted by on 11/12/2018
Filed under คู่มือ-แนวทาง

รายชื่อบุคลากร 5 กลุ่ม (งานแพทย์แผนไทย)

Posted by on 05/21/2018
Filed under คู่มือ-แนวทาง

คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหาร (Food Safety Hospital)

Posted by on 03/05/2018
Filed under คู่มือ-แนวทาง

เอกสารทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม มีนาคม 2561

Posted by on 01/30/2018
Filed under คู่มือ-แนวทาง

เกณฑ์ รพ.สต ติดดาว และรายงาน ปี2561

Posted by on 01/22/2018
Filed under คู่มือ-แนวทาง

เกณฑ์คู่มือ PMQA และรายงานปี 2561

Posted by on 01/22/2018
Filed under คู่มือ-แนวทาง

คู่มือเกณฑ์การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ฉบับปี 2561

Posted by on 12/22/2017
Filed under คู่มือ-แนวทาง

เอกสารแจ้งแนวทางป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน (RIT) ปี 2561

Posted by on 12/13/2017
Filed under คู่มือ-แนวทาง

โปรแกรมติดตั้ง Papsemer

Posted by on 08/29/2017
Filed under คู่มือ-แนวทาง

Page 1 of 512345