Home » Archives by category » ผลิตสื่อเผยแพร่ » สื่อวิดีโอ » clipวีดีโอภายใน
รู้ทันภัยไข้เลือดออก

รู้ทันภัยไข้เลือดออก

Posted by on 11/18/2015
Filed under clipวีดีโอภายใน, สื่อวิดีโอ

ทีมหมอครอบครัว (Family Care Team)

ทีมหมอครอบครัว (Family Care Team)

Posted by on 05/06/2015
Filed under clipวีดีโอภายใน, สื่อวิดีโอ

การสนับสนุนสุขภาพและรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอ็ชไอวี

การสนับสนุนสุขภาพและรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอ็ชไอวี

Posted by on 09/25/2014
Filed under clipวีดีโอภายใน, สื่อวิดีโอ

สมุนไพรไล่แมลง

สมุนไพรไล่แมลง

Posted by on 08/25/2014
Filed under clipวีดีโอภายใน, สื่อวิดีโอ

หมวกกันน็อคสามารถช่วยลดอุบัติเหตุลงได้ถึง­ร้อยละ 29

หมวกกันน็อคสามารถช่วยลดอุบัติเหตุลงได้ถึง­ร้อยละ 29

Posted by on 01/20/2014
Filed under clipวีดีโอภายใน, สื่อวิดีโอ

วีดีทัศน์สวัสดีปีใหม่ สสจ 2557

วีดีทัศน์สวัสดีปีใหม่ สสจ 2557

Posted by on 01/10/2014
Filed under clipวีดีโอภายใน, ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

Posted by on 10/25/2013
Filed under clipวีดีโอภายใน, สื่อวิดีโอ

รณรงค์ลดเค็ม

รณรงค์ลดเค็ม

Posted by on 10/25/2013
Filed under clipวีดีโอภายใน, สื่อวิดีโอ

ผมไม่ได้สูบ

ผมไม่ได้สูบ

Posted by on 10/25/2013
Filed under clipวีดีโอภายใน, สื่อวิดีโอ

สสจ.ชัยภูมิ จัดทำสื่อสุขภาพออนไลน์ ชุด Healthy break (สสจ.ชัยภูมิ)

สสจ.ชัยภูมิ จัดทำสื่อสุขภาพออนไลน์ ชุด Healthy break (สสจ.ชัยภูมิ)

Posted by on 07/10/2013
Filed under clipวีดีโอภายใน, ข่าวบนsliderหลัก, สื่อวิดีโอ

วีดีโอ การอบรม Brand Ambassador สสจ.ชัยภูมิ  part 1

วีดีโอ การอบรม Brand Ambassador สสจ.ชัยภูมิ part 1

Posted by on 06/07/2013
Filed under clipวีดีโอภายใน, ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข, สื่อวิดีโอ

สสจ.ชัยภูมิลงพื้นพิสูจน์ชาวบ้านผวาผีแม่หม้ายยันเหตุคนตายจำนวนมากไม่ใช่ผีเตือนอย่าตื่น

สสจ.ชัยภูมิลงพื้นพิสูจน์ชาวบ้านผวาผีแม่หม้ายยันเหตุคนตายจำนวนมากไม่ใช่ผีเตือนอย่าตื่น

Posted by on 03/11/2013
Filed under clipวีดีโอภายใน, สื่อวิดีโอ

Page 1 of 3123