Untitled Document

_MG_6561

อย.แจ้งเลื่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการรับแจ้งครอบครองกัญชาได้ถึง 21 พ.ค 62

Posted by on 05/14/2019
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

_MG_6561

25 ธ.ค 2561 ประชุมการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

Posted by on 12/25/2018
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน

ประกาศเจตนารมณ์-Scan

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาฯปี 2562

Posted by on 12/21/2018
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน

_MG_6528

18 ธ.ค 2561 สสจ.ชัยภูมิ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จ.ชัยภูมิ

Posted by on 12/18/2018
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน

48277665_2211858705493045_2953626336326844416_o

11 ธันวาคม 2561 สสจ.ชัยภูมิ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานวาระคนชัยภูมิ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

Posted by on 12/12/2018
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน

_MG_6409

7 ธ.ค 2561 สสจ.ชัยภูมิ จัดประชุมนำเสนอผลงานคัดเลือก อสม ดีเด่นระดับจังหวัด ปี๒๕๖๒

Posted by on 12/07/2018
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน

46296269_2172418876103695_1913377762517712896_o

14 พ.ย. “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

Posted by on 11/15/2018
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน

S__30957616

งานประชุมสัมมนาวิชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนภาคอิสานตอนล่าง

Posted by on 10/30/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

44965577_2145544522124464_813093740708102144_n

28 ตุลาคม 2561 สสจ.ชัยภูมิ จัดมหกรรม”แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” ครั้งที่4 ณศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

Posted by on 10/29/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

44715730_2141624109183172_1729212107485872128_n

สสจ.ชัยภูมิ ออก พอ.สว. เคลื่อนที่ ร.ร บ้านหนองคู อ.บ้านแท่น

Posted by on 10/29/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

44701904_2139420072736909_8538008437391360_n

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกฯ วันปิยะมหาราช

Posted by on 10/23/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

44576900_2138810716131178_7900438022817054720_n

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสววรคต

Posted by on 10/23/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

Page 1 of 99123Next ›Last »