Home » Archives by category » ผลิตสื่อเผยแพร่ » ภาพกิจกรรม
สสจ.ชัยภูมิ ออกหน่วยแพทย์พอ.สว. ณบ้านไร่ป่าแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

สสจ.ชัยภูมิ ออกหน่วยแพทย์พอ.สว. ณบ้านไร่ป่าแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

Posted by on 03/29/2018
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน, ภาพกิจกรรม

สสจ.ชัยภูมิ รับการตรวจราชการและนิเทศงาน ปี61

สสจ.ชัยภูมิ รับการตรวจราชการและนิเทศงาน ปี61

Posted by on 03/14/2018
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน, ภาพกิจกรรม

วันที่ 6-7 มีนาคม 2561 ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ

วันที่ 6-7 มีนาคม 2561 ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ

Posted by on 03/07/2018
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน, ภาพกิจกรรม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2561 สสจ.ชัยภูมิ ออกหน่วยแพทย์ พอสว ณบ้านหนองกก ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สสจ.ชัยภูมิ ออกหน่วยแพทย์ พอสว ณบ้านหนองกก ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์

Posted by on 02/23/2018
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน, ภาพกิจกรรม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2561 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและคณะติดตามผลการดำเนินงานป่าชุมชน บ้านหินลาด ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและคณะติดตามผลการดำเนินงานป่าชุมชน บ้านหินลาด ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

Posted by on 02/15/2018
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน, ภาพกิจกรรม

สสจ.ชัยภูมิ ออกเยี่ยมเสริมพลัง และประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว วันที่ 14 มิถุนายน  2560

สสจ.ชัยภูมิ ออกเยี่ยมเสริมพลัง และประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว วันที่ 14 มิถุนายน 2560

Posted by on 06/14/2017
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน, ภาพกิจกรรม

ดร.นายแพทย์อุทัย  สุดสุข ประธานตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา นวมินทราชินี หนองบัวโคก วันที่ 6มิ.ย 2560

ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข ประธานตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา นวมินทราชินี หนองบัวโคก วันที่ 6มิ.ย 2560

Posted by on 06/06/2017
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน, ภาพกิจกรรม

สสจ.ชัยภูมิ ออกหน่วยแพทย์ พอสว ณบ้านหนองกระเทือง อ.เนินสง่า

สสจ.ชัยภูมิ ออกหน่วยแพทย์ พอสว ณบ้านหนองกระเทือง อ.เนินสง่า

Posted by on 05/26/2017
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน, ภาพกิจกรรม

ประชุมการจัดระบบข้อมูลแก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก

ประชุมการจัดระบบข้อมูลแก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก

Posted by on 04/27/2017
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน, ภาพกิจกรรม

สสจ.ชัยภูมิเข้าร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

สสจ.ชัยภูมิเข้าร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

Posted by on 04/25/2017
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน, ภาพกิจกรรม

สสจ.ชัยภูมิ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว อำเภอซับใหญ่

สสจ.ชัยภูมิ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว อำเภอซับใหญ่

Posted by on 04/21/2017
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน, ภาพกิจกรรม

สสจ.ชัยภูมิ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานอนุรักษ์คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  ในวันจันทร์ที่10เมษายน2560 ณ ห้องประชุม1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

สสจ.ชัยภูมิ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานอนุรักษ์คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในวันจันทร์ที่10เมษายน2560 ณ ห้องประชุม1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

Posted by on 04/10/2017
Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน, ภาพกิจกรรม

Page 1 of 9123Next ›Last »