Home » Archives by category » ข่าว » ข่าวบนsliderหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข
โครงการทอดผ้าป่ารักษาตาต้อกระจก 200 ดวงตา ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดชัยภูมิ

โครงการทอดผ้าป่ารักษาตาต้อกระจก 200 ดวงตา ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดชัยภูมิ

Posted by on 10/16/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

ชาว สสจ.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับนายแพททย์สาธารสุขจังหวัดชัยภูมิ คนใหม่

ชาว สสจ.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับนายแพททย์สาธารสุขจังหวัดชัยภูมิ คนใหม่

Posted by on 10/09/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

ชาวสสจ.ชัยภูมิ ร่วมยินดีต้อนรับ นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิคนใหม่

ชาวสสจ.ชัยภูมิ ร่วมยินดีต้อนรับ นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิคนใหม่

Posted by on 10/09/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

ประชุมมอบแผนนโยบายฯ

ประชุมมอบแผนนโยบายฯ

Posted by on 10/09/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

โครงการ “คนชัยภูมิ หุ่นดี ไม่มีพุง”

โครงการ “คนชัยภูมิ หุ่นดี ไม่มีพุง”

Posted by on 10/04/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด”

Posted by on 09/03/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คัดเลือกผลงานนวัตกรรม

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คัดเลือกผลงานนวัตกรรม

Posted by on 08/31/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

การประเมินฯ รพสต.ติดดาว

การประเมินฯ รพสต.ติดดาว

Posted by on 08/30/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

โครงการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2561

โครงการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2561

Posted by on 08/28/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

รับโล่รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่ 9

รับโล่รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่ 9

Posted by on 08/24/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

ประชุมแลกเปลี่ยน ฯ  “พยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีฯ” จ.ชัยภูมิ

ประชุมแลกเปลี่ยน ฯ “พยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีฯ” จ.ชัยภูมิ

Posted by on 08/24/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

การตรวจติดตามาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ส่วนของราชการ

การตรวจติดตามาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ส่วนของราชการ

Posted by on 08/24/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

Page 1 of 130123Next ›Last »