Home » Archives by category » ข่าว » ข่าวบนsliderหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข
วันเอดส์โลก

วันเอดส์โลก

Posted by on 11/14/2017
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

พอ.สว ชัยภูมิ ออกให้บริการประชาชน

พอ.สว ชัยภูมิ ออกให้บริการประชาชน

Posted by on 08/21/2017
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

ชัยภูมิ จัดกิจกรรม “วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับและต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งที่น้ำดีสัญจร”ครั้งที่ 64

ชัยภูมิ จัดกิจกรรม “วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับและต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งที่น้ำดีสัญจร”ครั้งที่ 64

Posted by on 08/21/2017
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

ชัยภูมิคว้า 3 รางวัล องค์กรและบุคคลต้นแบบ ดำเนินงานดูแลสุขภาพระยาวในผู้สูงอายุ

ชัยภูมิคว้า 3 รางวัล องค์กรและบุคคลต้นแบบ ดำเนินงานดูแลสุขภาพระยาวในผู้สูงอายุ

Posted by on 08/17/2017
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

จิตอาสาปลูกดอกดาวเรือง

จิตอาสาปลูกดอกดาวเรือง

Posted by on 08/17/2017
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

โครงการเดิน วิ่ง ปั่น มหากุศลเพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา”

โครงการเดิน วิ่ง ปั่น มหากุศลเพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา”

Posted by on 08/15/2017
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

Posted by on 08/11/2017
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

มอบโล่ห์ดีเด่นแก่หน่วยงานสาธารณสุขดีเด่น

มอบโล่ห์ดีเด่นแก่หน่วยงานสาธารณสุขดีเด่น

Posted by on 08/04/2017
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอจัตุรัส และ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอจัตุรัส และ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

Posted by on 08/03/2017
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

Posted by on 07/27/2017
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

สุขภาพดีวิถีธรรม

สุขภาพดีวิถีธรรม

Posted by on 07/27/2017
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

Posted by on 07/26/2017
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

Page 1 of 126123Next ›Last »