Home » Archives by category » ข่าว » ข่าวบนsliderหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข
กิจกรรมการประเมินคัดเลือก สสอ.-รพ.สต ดีเด่น

กิจกรรมการประเมินคัดเลือก สสอ.-รพ.สต ดีเด่น

Posted by on 06/20/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

นพ.สสจ.ชัยภูมิ ออกเตือนผ่านสื่อ เฝ้าติดตามสถานการณ์ไข้เลือดออก ในจังหวัดชัยภูมิ

นพ.สสจ.ชัยภูมิ ออกเตือนผ่านสื่อ เฝ้าติดตามสถานการณ์ไข้เลือดออก ในจังหวัดชัยภูมิ

Posted by on 06/12/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

การประชุมส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรและพัฒนาศักยภาพผู้สั่งการใช้ยาฯ

การประชุมส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรและพัฒนาศักยภาพผู้สั่งการใช้ยาฯ

Posted by on 06/11/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

E-socailwelfare การใช้ระบบการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.

E-socailwelfare การใช้ระบบการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.

Posted by on 05/31/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมฯ

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมฯ

Posted by on 05/30/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

“สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

“สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

Posted by on 05/22/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

อบรมอาสาสมัครผู้ตรวจสอบอาหาร “สายลับอาหาร”

อบรมอาสาสมัครผู้ตรวจสอบอาหาร “สายลับอาหาร”

Posted by on 05/18/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

นายแพทย์ สสจ. ชัยภูมิ นำทีมปลูกต้นไม้ สสจ.แห่งใหม่

นายแพทย์ สสจ. ชัยภูมิ นำทีมปลูกต้นไม้ สสจ.แห่งใหม่

Posted by on 05/17/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2561

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2561

Posted by on 05/10/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

พี่-น้องชาว สสจ.ชัยภูมิ ร่วมจิตอาสาสร้างฝายมีชีวิต ในโครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ”

พี่-น้องชาว สสจ.ชัยภูมิ ร่วมจิตอาสาสร้างฝายมีชีวิต ในโครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ”

Posted by on 05/09/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู แพทย์แผนไทย ปี 2561

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู แพทย์แผนไทย ปี 2561

Posted by on 05/07/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

ออกติดตามงานสุขภาพภาคประชาชน องค์กร อสม.สร้างสุขภาพชมรม

ออกติดตามงานสุขภาพภาคประชาชน องค์กร อสม.สร้างสุขภาพชมรม

Posted by on 05/04/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

Page 1 of 128123Next ›Last »