Home » Archives by category » ข่าว » ข่าวบนsliderหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข (Page 2)
โครงการ “คนชัยภูมิ หุ่นดี ไม่มีพุง”

โครงการ “คนชัยภูมิ หุ่นดี ไม่มีพุง”

Posted by on 10/04/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด”

Posted by on 09/03/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คัดเลือกผลงานนวัตกรรม

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คัดเลือกผลงานนวัตกรรม

Posted by on 08/31/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

การประเมินฯ รพสต.ติดดาว

การประเมินฯ รพสต.ติดดาว

Posted by on 08/30/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

โครงการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2561

โครงการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2561

Posted by on 08/28/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

รับโล่รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่ 9

รับโล่รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่ 9

Posted by on 08/24/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

ประชุมแลกเปลี่ยน ฯ  “พยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีฯ” จ.ชัยภูมิ

ประชุมแลกเปลี่ยน ฯ “พยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีฯ” จ.ชัยภูมิ

Posted by on 08/24/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

การตรวจติดตามาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ส่วนของราชการ

การตรวจติดตามาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ส่วนของราชการ

Posted by on 08/24/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

สัมมนาวิชาการ Conferance Case MDR-TB

สัมมนาวิชาการ Conferance Case MDR-TB

Posted by on 08/22/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

การลดประมาณขยะด้วยหลัก 3Rs และ 5ส. สสจ.ชัยภูมิ

การลดประมาณขยะด้วยหลัก 3Rs และ 5ส. สสจ.ชัยภูมิ

Posted by on 08/22/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

กว่า 500 ชีวิต!! ชาวสาธารณสุข ร่วมจิตอาสาปลูกต้นไม้เสริมป่าโล่ใหญ่

กว่า 500 ชีวิต!! ชาวสาธารณสุข ร่วมจิตอาสาปลูกต้นไม้เสริมป่าโล่ใหญ่

Posted by on 08/16/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

สสจ.ชัยภูมิ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม

สสจ.ชัยภูมิ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม

Posted by on 08/14/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข