Home » Archives by category » ข่าว » ข่าวบนsliderหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข (Page 3)
สจจ.ชัยภูมิ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม

สจจ.ชัยภูมิ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม

Posted by on 08/12/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

โครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน วันแรกแห่งชีวิต จ.ชัยภูมิ

โครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน วันแรกแห่งชีวิต จ.ชัยภูมิ

Posted by on 08/09/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

ประกาศ!! ย้ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ!! ย้ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

Posted by on 07/31/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

สสจ.ยินดีต้อนรับ คณะตรวจรับนิเทศฯ

สสจ.ยินดีต้อนรับ คณะตรวจรับนิเทศฯ

Posted by on 07/11/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

กิจกรรมการประเมินคัดเลือก สสอ.-รพ.สต ดีเด่น

กิจกรรมการประเมินคัดเลือก สสอ.-รพ.สต ดีเด่น

Posted by on 06/20/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

นพ.สสจ.ชัยภูมิ ออกเตือนผ่านสื่อ เฝ้าติดตามสถานการณ์ไข้เลือดออก ในจังหวัดชัยภูมิ

นพ.สสจ.ชัยภูมิ ออกเตือนผ่านสื่อ เฝ้าติดตามสถานการณ์ไข้เลือดออก ในจังหวัดชัยภูมิ

Posted by on 06/12/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

การประชุมส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรและพัฒนาศักยภาพผู้สั่งการใช้ยาฯ

การประชุมส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรและพัฒนาศักยภาพผู้สั่งการใช้ยาฯ

Posted by on 06/11/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

E-socailwelfare การใช้ระบบการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.

E-socailwelfare การใช้ระบบการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.

Posted by on 05/31/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมฯ

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมฯ

Posted by on 05/30/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

“สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

“สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

Posted by on 05/22/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

อบรมอาสาสมัครผู้ตรวจสอบอาหาร “สายลับอาหาร”

อบรมอาสาสมัครผู้ตรวจสอบอาหาร “สายลับอาหาร”

Posted by on 05/18/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข

นายแพทย์ สสจ. ชัยภูมิ นำทีมปลูกต้นไม้ สสจ.แห่งใหม่

นายแพทย์ สสจ. ชัยภูมิ นำทีมปลูกต้นไม้ สสจ.แห่งใหม่

Posted by on 05/17/2018
Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข