การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาคประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดเครือข่ายบริการและมอบผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการ รวมถึงการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาคประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ให้สสจ.ทุกจังหวัดและศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนทุกแห่งดำเนินการตามกำหนดการเขตพื้นที่ด้วย

อ่านรายละเอียดในหนังสือเวียน คลิ้กที่นี่


Posted by on 12/27/2012. Filed under มาตรฐาน,หนังสือเวียนภายในกลุ่มงาน,แจ้งข่าวถึงรพ-สสอ-รพสต. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry