การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดชัยภูมิ  ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556  เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  บัดนี้

การดำเนินการดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

อ่านรายละเอียกประกาศ  คลิ๊กที่นี่  การชึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ


Posted by on 05/28/2013. Filed under ประกาศรับสมัครงาน. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry