กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.ชัยภูมิ จัดโครงการอบรมการพัฒนาข้อมูล 43 แฟ้ม สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับอำเภอและตำบลจังหวัดชัยภูมิ

การอบรมครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก กระทรวงสาธารณสุข  กำหนดนโยบายดำเนินการพัฒนาด้านการแพทย์และสุขภาพ  โดยบูรณาการโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล  ระดับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  เป็นรูปแบบโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ๔๓ แฟ้ม ในปี ๒๕๕๗ วัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้  เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงาน จาก โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบล (รพ.สต) และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิทุกแห่ง มีความเข้าใจแนวทางการพัฒนาข้อมูล ๔๓ แฟ้ม ให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๗  การจัดการอบรม แบ่งเป็น ๓ วัน  ในวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา เน้นเรื่อง การบริหารจัดการงานพัฒนาข้อมูล ๔๓ แฟ้ม กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับผิดชอบงานฯ จากโรงพยาบาลทุกแห่ง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง  หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิทุกแห่ง และนักวิชาการกลุ่มงาน สสจ. ชัยภูมิ รวมทั้งสิ้น ๒๒๔ คน  สำหรับวันที่ ๓๐ และวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖ เน้นเรื่องพัฒนาคุณภาพข้อมูล ๔๓ แฟ้ม และคุณภาพการให้รหัสโรค กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้รับผิดชอบงานฯ จาก รพ.สต ทุกแห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิทุกแห่ง  และนักวิชาการกลุ่มงาน สสจ. ชัยภูมิ รวมทั้งสิ้น ๑๙๕ คน  ด้านวิทยากร  ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ นครราชสีมา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลหนองบัวระเหว  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเขียว  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล

ภาพการประชุม คลิ๊กที่นี่


Posted by on 07/31/2013. Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry