รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลถลาง สำนักงานสาธารณสุขภูเก็ต

ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ 123739 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ 123915

โรงพยาบาลถลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  กำหนดรับสมัครจนถึงวันที่ 27  สิงหาคม 2556

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ คัดเลือกข้าราชการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งนายแพทย์(สสจ.ภูเก็ต)


Posted by on 08/06/2013. Filed under ประกาศรับสมัครงาน. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry