อบรมนักสุขภาพครอบครัว “ที่ปรึกษารอบรู้อบอุ่น”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ อบรมนักสุขภาพครอบครัว  “ที่ปรึกษารอบรู้อบอุ่น” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  โดย นายแพทย์ชัยนันท์  บุญศิริวัฒนกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลูเขียว  เป็นประธานเปิดการประชุม  วันที่ 17 มีนาคม 2557 มีเนื้อหาการอบรม อาทิ การให้คำปรึกษาความสำคัญของที่ปรึกษารอบรู้อบอุ่น  ภาพรวมกระบวนการให้คำปรึกษา คุณลักษณะ บทบาทของที่ปรึกษารอบรู้อบอุ่น  โดยวิทยากรจาก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5   download รูปที่นี่


Posted by on 03/18/2014. Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน,ภาพกิจกรรม. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry