การสนับสนุนสุขภาพและรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอ็ชไอวี


การสนับสนุนสุขภาพและรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอ็ชไอวี
ผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวีต้องการการยอมรับ จากครอบครัว สังคมและบุคคลรอบตัว สำคัญที่สุดคือกำลังใจ การเยี่ยมให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา ครอบครัว/ญาติ เป็นสิ่งสำคัญ ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอ็ชไอวีสามารถรักษาได้แต่ไม่หายขาดต้องกินยาตลอดชีวิต เหมือนโรคเรื้อรังทั่วไป แต่ต้องระมัดระวังพิเศษที่การติดต่อที่ติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ จึงต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง
ในเรื่องเด็กผู้หญิงคือเด็กที่ติดเชื้อจากพ่อแม่ แล้วต้องกินยาต้านให้ตรงเวลาตลอดชีวิต เมื่อมีครอบครัวจะมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อของคู่ และการอยู่ร่วมของคนในชุมชน ซึ่งกำลังจะเป็นปัญหาในพื้นที่ เพราะเด็กที่ติดเชื้อจากพ่อแม่ รุ่น แรกๆอายุอยู่ระหว่าง 15-19 ปี


Posted by on 09/25/2014. Filed under clipวีดีโอภายใน,สื่อวิดีโอ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry