ขอทบทวนมติ ครม. ฯ เรื่อง การไปศึกษาดูงาน

สป.สธ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการ ครม. เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 58 เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ฯ ณ ต่างประเทศ ตามรายละเอียดที่แนบมาพรัอมนี้ทบทวนมติ ครม.(เดินทางไปศีกษาดูงาน)0001


Posted by on 07/14/2015. Filed under แจ้งข่าวถึงรพ-สสอ-รพสต. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry