งานบำเพ็ญพระกุศลครบรอบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร ฯ

สสจ.ชัยภูมิ ขอเรียนเชิญท่าน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน เข้าร่วมงานพิธีดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ งานบำเพ็ญพระกุศล ฯ การสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระสังฆราชฯ0001


Posted by on 10/22/2015. Filed under แจ้งข่าวถึงรพ-สสอ-รพสต. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry