รู้ทันภัยไข้เลือดออก


เผยแพร่เมื่อ 17 พ.ย. 2015
จากสถานการณ์การระบาดของไข้เลือดออกที่กำล­ังระบาด และร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต จากการขาดความรู้ความเข้าใจในปัญหาดังกล่า­วอย่างจริงจัง อีกทั้งการรับมือเพื่อแก้ปัญหายังไม่ได้ผล­เท่าไหร่นัก เพราะจากตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อ เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปี ไม่ต่ำกว่า 100,000 คนต่อปี ในจำนวนนี้ 10% คือผู้ที่ติดเชื้อรุนแรง การป้องกันที่ทำได้ยาก ทำให้มหาวิทยาลัยมหิดล คิดค้นวัคซีนที่จะมาเป็นทางออกของปัญหาโรค­ระบาดที่เกิดขึ้น ซึ่งถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการวิจัยที่ใ­ช้กับคน แต่อีกไม่กี่ปีข้างหน้า จะเป็นทางออกที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาโรคไข­้เลือดออกในอนาคต

ช่อง YouTube : Mahidol Channel
YouTube : http://www.youtube.com/mahidolchannel
Facebook : http://www.facebook.com/mahidolchannel
Website : http://www.mahidolchannel.com
หมวดหมู่
การศึกษา
สัญญาอนุญาต
สัญญาอนุญาตมาตรฐานของ YouTube


Posted by on 11/18/2015. Filed under clipวีดีโอภายใน,สื่อวิดีโอ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry