โครงการเดิน วิ่ง ปั่น มหากุศลเพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา”

25 สิงหาคม 2560

มาเดิน มาวิ่งกัน มาปั่นกัน เดินๆวิ่งๆปั่นๆสร้างบุญ เดินๆวิ่งๆปั่นๆสร้างสุขภาพ

…………………….
……..
…………..
………………..

วันแรก


Posted by on 08/15/2017. Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry