ชัยภูมิคว้า 3 รางวัล องค์กรและบุคคลต้นแบบ ดำเนินงานดูแลสุขภาพระยาวในผู้สูงอายุ

17 สิงหาคม 2560 นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับชาติ ประจำปี 2560 และมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม โดยจังหวัดชัยภูมิ ได้รับรางวัล ถึง 3 ประเภทคือ  ชนะเลิศตำบล LTC ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์   ชนะเลิศ Care manager นางสิริลักษณ์ ชัยสิน รพ.คอนสวรรค์  รองชนะเลิศ care giver รพ.สต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์

ขอเเสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลองค์กรและบุคคลต้นแบบ ดำเนินงานดูแลสุขภาพระยาวในผู้สูงอายุ  เขตสุขภาพที่ 9 และทีมงานอำเภอคอนสวรรค์   ในเวทีวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับชาติ 17-18 สค. 60 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

ภาพ: นิกร  ระวิวรรณ/ ข่าว: กิตติพร  อิงคนินันท์


Posted by on 08/17/2017. Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry