ชัยภูมิ จัดกิจกรรม “วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับและต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งที่น้ำดีสัญจร”ครั้งที่ 64

18 สิงหาคม  2560  นายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  เปิดกิจกรรม  ”วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับและต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งที่น้ำดีสัญจร”ครั้งที่ 64 โครงการรณรงค์กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา  โดย นายแพทย์ดุสิต  ขำชัยภูมิ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม

โรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีความสำคัญเป็นสาเหตุการเสียชีวิตทั่วประเทศ ปีละกว่า 20,000 คน ซึ่งกว่าครึ่งเป็นประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีที่จัดร่วมกับโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(CASCAP) คณะแพทยศาสตร์  คระสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี ให้รับรู้ถึงอันตรายของโรคและมีการตรวจวินิจฉัยเพื่อเฝ้าระวังด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ เพื่อให้ผู้ป่วยที่ตรวจพบโรคนี้ ได้รับการดูแลต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสการรักษามากขึ้น   จัดขึ้น ณ  โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ

*************************************************************

ภาพ:  ภัทราภรณ์  สีหะวงษ์ / ข่าว: กิตติพร  อิงคนินันท์


Posted by on 08/21/2017. Filed under ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณสุข. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry