นพ.สสจ ชัยภูมิ ต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

1 ตค 2560 นายภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธารรสขจังหวัดชัยภูมิ ต้อนรับ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และ นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ คนใหม่

Download


Posted by on 10/02/2017. Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry