รับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต9 และคณะ

วันที่ 9 พ.ย 2560 นายภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่ สสจ.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพ ที่9 นายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทสก์ เขตที่9 และคณะ ในการลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์เขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และร่วมปลูกต้นไม้ ณ สำนักงานสาธารณสุขแห่งใหม่

ภาพกิจกรรม


Posted by on 11/10/2017. Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry