10 พ.ย 2560 สสจ.ชัยภูมิ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว

10 พ.ย 2560 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว จังหวัดชัยภูมิ ออกให้บริการประชาชน ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และพิธีมอบเข็มเนื่องในฉลองพระชนมายุ ครบ 5 รอบ โดยมีท่านมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน นายตุ๊หิน ไตรทิพย์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุด นำทีม หัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ และอาสาสมัคร พอ.สว ประจำจังหวัดชัยภูมิ ออกให้บริการประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล ป้องกัน ส่งเสริมฟื้นฟู สุขภาพอนามัยของประชาชนในถิ่นทุระกันดาร 2 จัดให้มีบริการตรวจและถอนฟัน พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลช่องปาก 3 มีระบบส่งต่อผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือที่แพทย์วินิจฉัย ให้มีการรักษาในระดับเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 4 จัดให้มีบริการเจาะเลือดตรวจหาเชื้อ

ภาพกิจกรรม


Posted by on 11/10/2017. Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry