ประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบบัญชียาสมุนไพร วันที่ 17 พ.ย 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

สสจ.ชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบบัญชียาสมุนไพร สำหรับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับจังหวัดชัยภูมิ เพื่อกำหนดนโยบายการจัดทำกรอบบัญชียาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ในหน่วยบริการสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาล ขั้นต้น 30 รายการ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 10 รายการ ระดับจังหวัดชัยภูมิ ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการจัดทำกรอบบัญชียาสมุนไพร ระดับจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๓๑ คน ประธานโดย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ นายดุสิต ขำชัยภูมิ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน

ภาพกิจกรรม


Posted by on 11/17/2017. Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry