รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2.2การแสดงรายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน กันยายน 2560 คลิ๊กที่นี้

เอกสารงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560 คลิ๊กที่นี้

เอกสารงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560  คลิ๊กที่นี้

เอกสารงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 คลิกที่นี้

เอกสารงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560 คลิ๊กที่นี้

เอกสารงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561  คลิ๊กที่นี้ 

เอกสารงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  คลิ๊กที่นี้ 

เอกสารงบทดลองประจำเดือน มีนาคม    2561  คลิ๊กที่นี้ 

เอกสารงบทดลองประจำเดือน เมษายน  2561  คลิ๊กที่นี้ 

เอกสารงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม  2561  คลิ๊กที่นี้ 

เอกสารงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561 คลิ๊กที่นี้

เอกสารงบทดลองประจำเดือน  กรกฎาคม 2561 คลิ๊กที่นี้

เอกสารงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561 คลิ๊กที่นี้

เอกสารงบทดลองประจำเดือน กันยายน  2561 คลิ๊กที่นี้

2.2การแสดงรายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน กันยายน 2561  คลิ๊กที่นี้


Posted by on 11/21/2017. Filed under ข่าวเกาะกระแสประเด็นเด่น. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry