คัดเลือก อสม ระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2561

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน การเปิดประชุมนำเสนอผลงานคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม


Posted by on 11/28/2017. Filed under ข่าวสุขภาพรายวัน. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry