ประกาศเรื่องสรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อ/จัดจ้างและแนวทางแก้ไข

ประกาศเรื่องสรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อ/จัดจ้างและแนวทางแก้ไข คลิกที่นี้.สรุปผลการวิเคราะห์ปัญญาอุปสรรคในการจัดซื้อ-จัดจ้างและแนวทางแก้ไ


Posted by on 12/26/2017. Filed under ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry