ประกาศสรุปผลการตรวจสอบบุคลากรงานพัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญา

ประกาศสรุปผลการตรวจสอบบุคลากรงานพัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญา คลิกที่นี้.สรุปผลการตรวจสอบบุคลากรงานพัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่


Posted by on 12/26/2017. Filed under ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry