รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดตามเอกสารนี้

ประกาศรับสมัคร CLICK

ใบสมัคร CLICK

เอกสารประกอบการคัดเลือก CLICK


Posted by on 01/11/2018. Filed under ประกาศรับสมัครงาน. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry