รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศและใบสมัคร CLICK

นับระยะเวลาฯ CLICK

เอกสารประกอบฯ CLICK


Posted by on 01/12/2018. Filed under ประกาศรับสมัครงาน. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry