รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศและใบสมัคร CLICK

นับระยะเวลาฯ CLICK

เอกสารประกอบฯ CLICK


Posted by on 01/12/2018. Filed under ประกาศรับสมัครงาน. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry