ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศ CLICK


Posted by on 04/09/2018. Filed under ประกาศรับสมัครงาน. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry