สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดชัยภูมิ

 

ปี 2555

week 1 week 2 week 3 week4  week 5 week 6 week 7 week 8 week 9 week 10
week 11 week 12 week 13 week 14 week 15 week 16 week 17 week 18 week 19 week 20
week 21  week 22 week 23 week 24 week 25 week 26 week 27 week 28 week 29 week 30
week 31 week 32 week 33 week 34 week 35 week 36 week 37 week 38 week 39 week 40
week 41 week 42 week 43 week 44 week 45 week 46 week 47 week 48 week 49 week 50
week 51 week 52                

   ปี 2554

week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 week 7 week 8 week 9 week 10
week 11 week 12 week 13 week 14 week 15 week 16 week 17 week 18 week 19 week 20
week 21 week 22 week 23 week 24 week 25 week 26 week 27 week 28 week 29 week 30
week 31 week 32 week 33 week 34 week 35 week 36 week 37 week 38 week 39 week 40
week 41 week 42 week 43 week 44 week 45 week 46 week 47 week 48 week 49 week 50
week 51 week 52                

ปี 2553

week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 week 7 week 8 week 9 week 10
week 11 week 12 week 13 week 14 week 15 week 16 week 17 week 18 week 19 week 20
week 21 week 22 week 23 week 24 week 25 week 26 week 27 week 28 week 29 week 30
week 31 week 32 week 33 week 34 week 35 week 36 week 37 week 38 week 39 week 40
week 41 week 42 week 43 week 44 week 45 week 46 week 47 week 48 week 49 week 50
week 51 week 52                

  ปี 2552

week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 week 7 week 8 week 9 week 10
week 11 week 12 week 13 week 14 week 15 week 16 week 17 week 18 week 19 week 20
week 21 week 22 week 23 week 24 week 25 week 26 week 27 week 28 week 29 week 30
week 31 week 32 week 33 week 34 week 35 week 36 week 37 week 38 week 39 week 40
week 41 week 42 week 43 week 44 week 45 week 46 week 47 week 48 week 49 week 50
week 51 week 52                

 design by :  auddy


Posted by on 08/09/2012. Filed under สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออก. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry